BUDYNKI USŁUGOWE

CENTRUM MEDYCZNE „NA SKARPIE” W GRUDZIĄDZU

CENTRUM STOMATOLOGICZNE W GRUDZIĄDZU

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POKRZYWNIE

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEDWABNIE